வெட்டி ஒட்டுதல்

உயிரெழுத்துகள் – 1 | வெட்டு ஒட்டு

உயிரெழுத்துகள் 12-ஐயும் வரிசையாகக் கற்பதற்கான பயிற்சித்தொகுப்பு. பட்டுப்புழுவின் பாகங்களுக்கு வண்ணமிட்டு அவற்றை தனித்தனியே வெட்டி சரியான இடத்தில் வரிசையாக ஒட்டும் பயிற்சி. இந்தப் பயிற்சித்தொகுப்பில் இரண்டு தாள்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.  தாள் 1 – வெட்டுதல்: பட்டுப்புழுவின் பாகங்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் பல்வேறு வண்ணங்களில் வண்ணமிடுங்கள். பயிற்சித்தாளில்  இருக்கும் பட்டுப்புழுவின் 12 பாகங்களுக்கும் வண்ணமிட்ட பிறகு தனித்தனியே வெட்டி வைத்துக்கொள்ளுங்கள். தாள் 2 – ஒட்டுதல்: ஒட்டுவதற்கான தாளில் (தாள் 2) வெட்டிய பாகங்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து உயிரெழுத்தை உச்சரித்து […]

உயிரெழுத்துகள் – 1 | வெட்டு ஒட்டு Read More »

முட்டை – 2 | வெட்டு ஒட்டு

முட்டை வேட்டை (Egg Hunt) என்றாலே சிறுவர்களும் அவர்களின் சுறுசுறுப்பான தேடல்களும் தான் நம் நினைவிற்கு வரும். அந்த வகையில் முட்டையின் பாகங்களுக்கு வண்ணமிட்டு அவற்றை தனித்தனியே வெட்டி சரியான இடத்தைக் கண்டறிந்து ஒட்டும் பயிற்சித்தொகுப்பு. இந்தப் பயிற்சித்தொகுப்பில் இரண்டு தாள்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. முட்டை வேட்டைக்கு உங்கள் குழந்தைகள் தயாரா? ??? தாள் 1 – வெட்டுதல்: முட்டையின் பாகங்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் பல்வேறு வண்ணங்களில் வண்ணமிடுங்கள். பயிற்சித்தாளில்  இருக்கும் முட்டையின் 5 பாகங்களுக்கும் வண்ணமிட்ட பிறகு தனித்தனியே

முட்டை – 2 | வெட்டு ஒட்டு Read More »

பொம்மை | திட்டப்பணி

எளிமையான முறையில் காகிதத்தில் பொம்மை செய்வொம் வாருங்கள். தேவையான பொருள்கள் ? பயிற்சித்தாள் ?? வண்ணங்கள் ?✂ கத்தரிக்கோல் ✂ செயல்முறை பொம்மைகளுக்கு விருப்பம்போல் வண்ணமிடுங்கள். நான்கு பொம்மைகளை உள்ளடக்கிய சொவ்வகத்தை தனியாக வெட்டி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அடுத்ததாக விசிறி செய்வதற்கு மடிப்பது போல் காகிதத்தை முன்னும் பின்னுமாக மடியுங்கள். மடித்த நிலையிலேயே கத்தரிக்கோல் வைத்து பொம்மை உருவத்தை வெட்டுங்கள். சிறிய குழந்தைகளாக இருந்தால், மடிப்பு கலையாமல் வெட்டுவதற்கு பெரியவர்களின் உதவி அவசியம். இந்தப் பயிற்சியின் வாயிலாக குழந்தைகளுக்கு

பொம்மை | திட்டப்பணி Read More »

முட்டை – 1 | வெட்டு ஒட்டு

முட்டை வேட்டை (Egg Hunt) என்றாலே சிறுவர்களும் அவர்களின் சுறுசுறுப்பான தேடல்களும் தான் நம் நினைவிற்கு வரும். அந்த வகையில் முட்டைகளுக்கு வண்ணமிட்டு அவற்றை தனித்தனியே வெட்டி சரியான இடத்தைத் தேர்வுசெய்து ஒட்டும் பயிற்சித்தொகுப்பு உங்களுக்காக இங்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பயிற்சித்தொகுப்பில் இரண்டு தாள்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. முட்டை வேட்டைக்கு உங்கள் குழந்தைகள் தயாரா? ??? தாள் 1 – வெட்டுதல்: முட்டைகள் ஒவ்வொன்றிற்கும் பல்வேறு வண்ணங்களில் வண்ணமிடுங்கள். பயிற்சித்தாளில்  இருக்கும் 9 முட்டைகளுக்கும் வண்ணமிட்ட பிறகு தனித்தனியே

முட்டை – 1 | வெட்டு ஒட்டு Read More »

சரவிளக்கு | வெட்டு ஒட்டு

சரவிளக்கு என்பது வண்ணமயமான பல விளக்குகளை வரிசையாகக் கொண்டிருக்கும் ஒரு பொருளாகும். காகிதம் மற்றும் கயிறு பயன்படுத்தி அழகிய சரவிளக்கு ஒன்றை உருவாக்கும் பயிற்சித்தாள் இது. விளக்குகள் ஒவ்வொன்றிற்கும் பல்வேறு வண்ணங்களில் வண்ணமிடுக. பயிற்சித்தாளில்  இருக்கும் 12 கட்டங்களுக்கும் கருப்பு நிறத்தில் வண்ணம் தீட்டுக. விளக்குகளை வெட்டி வரிசையாக வைத்திடுக. ஒரு விளக்கை எடுத்து மேற்பகுதியில் பசை தடவி கயிறு வைத்து அதன்மேல் ஒரு கருப்புக் கட்டத்தை ஒட்டுக. இதேபோல் வரிசையில் உள்ள அனைத்து விளக்குகளையும் பொருத்தமாக

சரவிளக்கு | வெட்டு ஒட்டு Read More »

error:
Scroll to Top