முட்டை – 2 | வெட்டு ஒட்டு

முட்டை வேட்டை (Egg Hunt) என்றாலே சிறுவர்களும் அவர்களின் சுறுசுறுப்பான தேடல்களும் தான் நம் நினைவிற்கு வரும். அந்த வகையில் முட்டையின் பாகங்களுக்கு வண்ணமிட்டு அவற்றை தனித்தனியே வெட்டி சரியான இடத்தைக் கண்டறிந்து ஒட்டும் பயிற்சித்தொகுப்பு. இந்தப் பயிற்சித்தொகுப்பில் இரண்டு தாள்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. முட்டை வேட்டைக்கு உங்கள் குழந்தைகள் தயாரா? ???

தாள் 1 – வெட்டுதல்:

முட்டையின் பாகங்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் பல்வேறு வண்ணங்களில் வண்ணமிடுங்கள். பயிற்சித்தாளில்  இருக்கும் முட்டையின் 5 பாகங்களுக்கும் வண்ணமிட்ட பிறகு தனித்தனியே வெட்டி வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

தாள் 2 – ஒட்டுதல்:

ஒட்டுவதற்கான தாளில் (தாள் 2) வெட்டிய பாகங்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து பொருத்தமான இடத்தில் ஒட்டுக. இதே போன்று அனைத்து பாகங்களையும் ஒட்டி  முட்டையை நிறைவு செய்யுங்கள்.

இந்த வகை முட்டை வேட்டை குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பிடிக்கும். பொருத்தமான இடத்தைத் தேர்வு செய்து ஒவ்வொரு முறை வெற்றி அடையும்போதும் அவர்களுக்கு மிகுந்த உற்சாகம் பிறக்கும். அவர்களின் நுண்தசை இயக்குதிறன்களும் (fine motor skills) பன்மடங்கு உயரும்.

தேவையான பொருள்கள்

? பயிற்சித்தாள் ?
? வண்ணங்கள் ?
✂ கத்தரிக்கோல் ✂
⌸ பசை ⌸

இந்தப் பயிற்சி குழந்தைகளுக்கு வசந்தகாலம் மற்றும் ஈஸ்டர் முட்டை வேட்டை ஆகியவற்றை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு ஏற்றது. பயிற்சித்தாளைப் பதிவிறக்கம் செய்ய பச்சை நிறத்தில் இருக்கும் “பதிவிறக்கு” என்ற பொத்தானைச் சொடுக்கவும்.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: