காலணித் தடங்கள் | நிழல் பொருத்தம்

ஐந்து விதமான காலணிகள் மற்றும் காலணித் தடங்கள் இப்பயிற்சித்தாளில் உள்ளன. காலணிகளுக்கு வண்ணம் தீட்டி அவற்றைச் சரியான தடத்துடன் பொருத்தும் பயிற்சி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பயிற்சித்தாளைப் பதிவிறக்கம் செய்ய பச்சை நிற பொத்தானைச் சொடுக்கவும்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:
Scroll to Top