குறில் நெடில் – 1 | நிரப்புதல்

சொற்கள் ஒவ்வொன்றையும் வாசித்து குறில் மற்றும் நெடில் இடங்களை நிரப்பும் பயிற்சி. தொடர்வண்டியில் இருக்கும் பெட்டிகளில் இரண்டு எழுத்து தமிழ்ச் சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. பெட்டிகளில் இரண்டு இடங்கள் எந்த எழுத்தும் இல்லாமல் விடுபட்டு உள்ளன. ஒவ்வொரு சொல்லையும் வாசித்து குறில் பெட்டியில் குறில் எழுத்தையும், நெடில் பெட்டியில் நெடில் எழுத்தையும் ஒலித்துக்கொண்டே எழுத வேண்டும். 

இந்தப் பயிற்சியைச் செய்வதன் மூலம் குறில் மற்றும் நெடில் ஒலிகளை குழந்தைகள் நன்றாக அடையாளம் காண்பார்கள். அவற்றின் ஒலி வேறுபாடுகளையும் சிறப்பாக நினைவில் வைத்துக்கொள்வார்கள். வண்ணமிட ஏற்றதாக இருப்பதால் இந்தப் பயிற்சித்தாள் சிறுவர்களுக்கு தமிழ் கற்கும் ஆர்வத்தை மேலும் அதிகரிக்க உதவும்.

247 தமிழ் எழுத்துகளையும் முழுமையாக அறிய தமிழ் எழுத்துகளின் அட்டவணை செல்லவும்.

பயிற்சித்தாளைப் பதிவிறக்கம் செய்ய பச்சை நிறத்தில் இருக்கும் “பதிவிறக்கு” என்ற பொத்தானைச் சொடுக்கவும்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:
Scroll to Top