கேட்டு எழுது – 1 | கேட்டல் பயிற்சி

“கேட்டு எழுது”  என்ற இந்தப் பகுதியில் சிறு குழந்தைகளின் கேட்டல் திறனைச் வளர்க்கும் பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கேட்டல் திறன் சார்ந்த பயிற்சிகளை குழந்தைகள் தொடர்ந்து பின்பற்றி வந்தால் அவர்களின் பேச்சுத் திறன் மேம்படும். குறுகிய காலத்திலேயே நிறைய தமிழ்ச் சொற்களைச் சரியாக உச்சரிக்க முடியும்.

தமிழ்ச் சொற்களை அதிக அளவில் கேட்கக் கேட்க அச்சொற்கள் சிறுவர்களுக்கு நன்றாக நினைவில் பதியும். அதன் பிறகு அவர்கள் இயல்பாக தமிழில் பேசத் தொடங்குவதைக் கண்டு நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள்.

இப்பகுதியில் ஓரெழுத்து சொற்கள் ஒலிவடிவில் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை ஒவ்வொன்றாகக் கேட்டு கட்டங்களை நிரப்பி விடைகளைச் சரிபார்க்கலாம்.

 

 

மேலே வழங்கப்பட்டுள்ள ஒலிகளை ஒவ்வொன்றாகக் கேட்டு சரியான சொற்களைப் பயிற்சித்தாளில் நிரப்புக. படங்களுக்கு வண்ணம் தீட்டி அவற்றிற்கு பொருத்தமான ஓரெழுத்து சொற்களை எழுதுக.

பயிற்சித்தாளைப் பதிவிறக்கம் செய்ய பச்சை நிறத்தில் இருக்கும் “பதிவிறக்கு” என்ற பொத்தானைச் சொடுக்கவும்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:
Scroll to Top